ZPĚT   na všechny sborové akce

Soustředění sboru GAUDIUM PRAHA na Albeři

ve středisku Univerzity Karlovy u rybníku Osika
od pátku 20. 5. do neděle 22. 5. 2011


       Název rybníka Osika:
             původní jméno znělo Aspa a znamenalo to Abbatum Sancti Pauli, jak to odpovídalo paulánskému klášteru zakladatelů rybníka.
             Ještě za místních Němců se rybník jmenoval Aspateich. Po jejich odsunu se nesrozumitelné Aspa asi posunulo Čechům do německého Espe, česky Osika.

     Ubytování v chatičkách

                 

     Jídlo vynikající, pracovní morálka vysoká

                 

     Improvizovaný koncert v Paulánském Klášteře

                      Video nahrávka

      Zazpívali jsme i personálu v kuchyni,
                                           
      za což nám poděkovali mejlem:
   Děkujeme za krásný pěvecký zážitek, který nám zpestřil nedělní den.
   Kolektiv kuchyně UK ALBEŘ.
           Ps:Tešíme se nashledanou v příštím roce.


     Zbyl nám čas i na koupání a na plavbu loděmi po rybníku Osika.