ZPĚT  na všechny koncerty
           na koncerty v roce 2007
           na významné koncerty
           na tradiční koncerty
           na koncerty "U Klimenta"
Návštěva pěveckého sboru "ALASKA KAMERATA"
    a orchestru "FAIRBANKS CHORAL ARTS ORCHESTRA" z USA
Koncert v kostele "U Klimenta" ve sboru Českobratrské Církve Evangelické
v Praze 1, Nové Město, Klimentská 18
dne 27. 5. 2007

      Paní Jamila Hla-Shwe je zakládající členkou a klaviristkou našeho sboru GAUDIUM PRAHA. Nyní pracuje v USA na Aljašce jako profesorka hudby na Univerzitě ve Fairbanks. Jejím prostřednictvím jsme navázali kontakt s pěveckým sborem a orchestrem hudební školy ve městě Fairbanks. Na jejich cestě do Evropy jsme jim zajistili v Praze noclehy u našich členů a společný koncert.

      Pěvecký sbor Alaska Camerata, který působí od roku 1992, je malé hudební těleso, jehož členové byly vybráni z již dlouho působícího pěveckého „Sboru severní Aljašky“. V letošním roce na jaře 2007 uskutečňuje sbor svoji první cestu do Evropy (Praha, Vídeň, Salzburg, Norimberk).

           Program koncertu